Select Language: Danish

Hvilken forskel gør Pro Lead?

Pro Lead Management giver dig et professionelt værktøj til at systematisere hele processen med give de rigtige leads til de rigtige sales teams. Vi gør det transparent og dokumenterbart. Pro Lead sikrer, at der faktisk bliver fulgt op og at der er en systematik, der bygger værdi i processen og også sikrer at hvert lead hr alle relevante oplysninger og er under konstant udvikling.

Endelig i disse tider med nye EU krav til persondata håndtering, er der eet sted, hvor man kan se hvor leadet kom fra, accept af at modtage info og henvendelse.

Planlæg en demonstration

Kontakt os for yderligere information, eller du kan
planlægge en demo her. Ingen strenge tilsluttet.